MUDr. Mgr. Peter Frey, PhD.

MUDr. Mgr. Peter Frey, PhD.

Ordinace lékaře

Nové Zámky – CUTIS s.r.o.

 • V roku 2002 absolvoval štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci.
 • Vyštudoval odbor Management zdravotníctva na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, kde úspešne ukončil i doktorandské štúdium.
 • Získal špecializáciu v odbore Dermatovenerológia podľa podmienok Európskej únie.
 • Pracoval na Dermatovenerologickom oddelení Nemocnice v Prostějove ako kožný lekár a ako člen tímu interných auditorov sa podieľal na príprave nemocnice na akreditáciu.
 • Od roku 2006 pracuje v súkromnej kožnej ambulancii v Štúrove a v Nových Zámkoch.
 • Absolvoval domáce i zahraničné školenia, vzdelávacie akcie a stáže (o.i. Chirurgické oddelenie – Sao Joao Hospital Porto, Gynekologické oddelenie – St. Hedwigs Klinik Regensburg, Kožná klinika – Univerzitná nemonica Regensburg, Odborná stáž v dermatochirurgii – Dermatovenerologická klinika 3.LF FNKV Praha).
 • Je autorom viacerých odborných prednášok prezentovaných na domácích i zahraničních kongresoch a článkov publikovaných v odbornej literatúre.

Členstvo v organizáciách

 • Slovenská lekárska komora
 • Slovenská lekárska spoločnosť
 • Slovenská dermatovenerologická spoločnost
 • Slovenská spoločnosť estetickej dermatológie a kozmetiky
 • Občianske združenie „Kožní lekári za zdravú kožu“
 • Európska akadémia dermatovenerológie (EADV)
 • Medzinárodná dermatoskopická spoločnosť (IDS)

Objednejte se k nám na vyšetření znamének tel.: +421 903 861 786

CUTIS s.r.o.
Andovská 25
940 02 Nové Zámky