MUDr. Lucie Jarešová

MUDr. Lucie Jarešová

Ordinace lékaře

Praha – DermaMedEst s.r.o.

Vystudovala jsem 1. lékařskou fakultu v Praze v oboru všeobecného lékařství a samostatný obor zdravotní výchovy na stejné fakultě. Praxi jsem získala ve fakultní nemocnici Motol a FN Královské Vinohrady.

V roce 2009 jsem získala atestaci z oboru všeobecné dermatovenerologie a v roce 2010 z korektivní dermatologie. Jsem držitelkou licence pro výkon funkce lektor v té to specializaci.

Pracovala jsem v nemocnici Rehabilitační klinika Malvazinky a v Nemocnici na Homolce. Od roku 2013 mám soukromou praxi L DermaMedEst s.r.o.

Zabývám se všeobecnou a korektivní dermatologií, specializuji se na ošetření těžkých forem akné, prevenci rakoviny kůže. Provádíme drobné chirurgické zákroky a následnou dispenzarizaci pacienta.

Od února 2020 máme k dispozici přístroj FotoFinder, který nám slouží k prevenci a diagnostice

Nádorová kožní onemocnění patří mezi nejčastější nádory. Melanomy mohou vznikat z pigmentových znamének i mimo ně. Velmi rychle zakládají metastáze. Incidence výskytu roste. Včasná diagnostika rizikových znamének je důležitá.

Objednejte se k nám na vyšetření znamének tel.:  +420 604 137 738

DermaMedEst s.r.o.
Karlovo náměstí 313/8
Praha 2
recepce@dermamedest.com