MUDr. Jana Melková

MUDr. Jana Melková

Dosažené vzdělání a zkušenosti

 • 1982-1989: Lékařská fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně

Pracovní zkušenosti

 • 1989-1991: Bakešova chirurgická nemocnice, Žlutý kopec 5 (3. chirurgická klinika, FN Brno)
 • 1992-1995: FN Brno, popáleninové centrum (lékař na JIP)
 • 1995-1996: Nemocnice v Boskovicích, chirurgické oddělení
 • od 1996: provozovatelka NZZ – soukromé chirurgické ambulance K. H. Borovského, Jevíčko Všeobecná chirurgie, laserová medicína a chirurgická ambulance včetně RTG.
 • 1991, 1992: stáže na Bogenhausen Klinik, Mnichov, Německo (2x 3 týdny)
 • 1991: tkáňová banka (výzkum keratinocytů) ve Frankfurtu nad Mohanem, Německo (3 dny)
 • 1992: gynekologická klinika, Mnichov, Německo
 • 1993: týdenní stáž ve Fakultní nemocnici ve Vídni, Rakousko
 • 2002, 2003: stáže na klinice v Neapoli
 • 2005, 2006: stáže na Bogenhausen Klinik, Mnichov, Německo
 • 2006: stáž na dermatologické klinice ve Vídni

Atestace a licence

 • 1992: atestace v oboru chirurgie
 • 1993: licence České lékařské komory k provozování soukromé lékařské praxe

Další vzdělávání

 • 2004: certifikace pro ultrazvuková vyšetření
 • 2006: dvoudenní stáž: certifikace pro neinvazivní laserovou léčbu
 • 2007: certifikace pro invazivní laser v chirurgii
 • 2007: školení počítačové dermatoskopie
 • 2008: certifikace pro laserovou operativu
 • 2009: školení na rázovou vlnu Masterpulse 200, Storz Medical
 • 2012: diplom celoživotního kontinuálního vzdělávání České lékařské komory
 • 2014: školení robotické dermatoskopie
 • 2015: školení invazivní laserové operativy pod záštitou Společnosti pro estetickou laserovou chirurgii Jana Evangelisty Purkyně

Zvláštní odborná způsobilost

2004 – současnost: rozhodnutí o udělení oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany jako dohlížející osoba i osoba s přímou odpovědností s rentgenovými zařízeními diagnostickými. Rozhodnutí udělilo regionální centrum SÚJB, Piletická 53, Hradec Králové.

Objednejte se k nám na vyšetření znamének tel.: +420 461 325 109

Centrum laserové medicíny
K. H. Borovského 586
569 43 Jevíčko