MUDr. Jana Chudíková

MUDr. Jana Chudíková

Každému klientovi je venovaná individuálna starostlivosť

Ordinace lékaře

Bratislava – NU´CLINIC

Pracovná činnosť

 • 1993-2003 pracovala ako sekundárna lekárka na I. Kožnej klinike LF UK v Bratislave a asistentka katedry Dermatovenerológie LF UK v Bratislave
 • 2003-2013 otvorila súkromné zdravotnícke zariadenie ambulantného typu DermaCare plus so zameraním na dermatovenerológiu a korektívnu medicínu
 • 2008-2010 pracovala ako odborný garant pre dermatovenerológiu a estetickú medicínu pre súkromné centrum plastickej chirurgie Life-Med clinic v Pezinku
 • Od r. 2014 otvorila súkromnú kliniku dermatovenerológie, estetickej medicíny a plastickej chirurgie DermaCare clinic v Bratislave

Vzdelanie

 • 1987 -1993 štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • 1993 diplom z odboru Všeobecné lekárstvo na LF UK v Bratislave
 • 2000 špecializačná atestácia z odboru dermatovenerológia
 • Pravidelné absolvovanie certifikovaných školení a kurzov z odboru dermatovenerológia, estetická medicína, laserová medicína a angiológia na Slovensku a v zahraničí
 • Prednášková a publikačná činnosť vo svojom odbore na zahraničných a domácich podujatiach a v časopisoch

Členstvá

 • Slovenská lekárska komora
 • Slovenská dermatovenerologická spoločnosť
 • Slovenská spoločnosť estetickej dermatológie a kozmetiky
 • Česká akademie dermatovenerologie
 • Asociácia Medicína proti starnutiu
 • European Academy of Dermatology and Venerology

Objednejte se k nám na vyšetření znamének tel.: +421 948 506 070

NU´Clinic
Kominárska 1a
831 04 Bratislava