MUDr. David Wadie Shihata

MUDr. David Wadie Shihata

MUDr. David Wadie Shihata je primářem v Oblastní nemocnici v Rychnově nad Kněžnou a také majitelem soukromé kliniky cévní, estetické a všeobecné chirurgie SURGIMED a Laserového centra v Rychnově nad Kněžnou.

Vzdělání

Je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (promoce v roce 1996), dále získal hned několik atestací. Konkrétně se jedná o I. atestaci v oboru všeobecné chirurgie, II. atestaci v oboru všeobecné chirurgie a III. atestaci z cévní chirurgie

Vlastní také licenci ČLK pro výkon funkce primáře, dále pak Licenci ČLK pro obor chirurgie, Licenci lektora v lékařské praxi a je držitelem Odborné zůsobilosti pro obor všeobecné a cévní chirurgie, vč. přednáškové činnosti (vydáno Ministerstvem zdravotnictví ČR).

Objednejte se k nám na vyšetření znamének tel.:  +420 730 132 730

SURGIMED
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1389
51601 Rychnov nad Kněžnou